Potřebujete pomoci?

advokacie

Naše služby

Advokacie

Advokátní kancelář poskytuje své služby ve všech oborech práva. Kvalitní právní služby můžeme zajistit zejména v těchto odvětvích:

Insolvence, likvidace a exekuce
Občanské právo
Obchodní právo
Pozemkové právo
Pracovní právo
Právo cenných papírů
Právo obchodních korporací
RODINNÉ PRÁVO
Správní právo
Stavební právo
Trestní právo
Autorské právo
Franchising

Právní služby jsou poskytovány níže uvedenými způsoby:

poradenství a konzultace,

sepis listin, zejména smluv, právních rozborů, soudních správních a obdobných podání,

zastupování při mimosoudních jednáních s protistranami či jinými třetími osobami,

zastupování (obhajoba) v soudních řízeních všeho druhu, řízeních správních a obdobných,

vedení advokátních úschov.

Trust is a business theme perfectly suited legal advisers and offices, lawyers, attorneys, and other legal and law related services. We have started as a sole practitioner providing services to the area community. Aiming to provide high quality legal consultancy, support and results for your legal issues. Using their expertise and experience, Trust law firm documents and builds their clients' cases to obtain the best results they could achieve. Results recommend Trust as a good law firm, a trusted partner of customers’ business and a knowledgeable adviser and consultant for your legal situation

Trust is a business theme perfectly suited legal advisers and offices, lawyers, attorneys, and other legal and law related services. We have started as a sole practitioner providing services to the area community. Aiming to provide high quality legal consultancy, support and results for your legal issues. Using their expertise and experience, Trust law firm documents and builds their clients' cases to obtain the best results they could achieve. Results recommend Trust as a good law firm, a trusted partner of customers’ business and a knowledgeable adviser and consultant for your legal situation

Trust is a business theme perfectly suited legal advisers and offices, lawyers, attorneys, and other legal and law related services. We have started as a sole practitioner providing services to the area community. Aiming to provide high quality legal consultancy, support and results for your legal issues. Using their expertise and experience, Trust law firm documents and builds their clients' cases to obtain the best results they could achieve. Results recommend Trust as a good law firm, a trusted partner of customers’ business and a knowledgeable adviser and consultant for your legal situation

Trust is a business theme perfectly suited legal advisers and offices, lawyers, attorneys, and other legal and law related services. We have started as a sole practitioner providing services to the area community. Aiming to provide high quality legal consultancy, support and results for your legal issues. Using their expertise and experience, Trust law firm documents and builds their clients' cases to obtain the best results they could achieve. Results recommend Trust as a good law firm, a trusted partner of customers’ business and a knowledgeable adviser and consultant for your legal situation

Trust is a business theme perfectly suited legal advisers and offices, lawyers, attorneys, and other legal and law related services. We have started as a sole practitioner providing services to the area community. Aiming to provide high quality legal consultancy, support and results for your legal issues. Using their expertise and experience, Trust law firm documents and builds their clients' cases to obtain the best results they could achieve. Results recommend Trust as a good law firm, a trusted partner of customers’ business and a knowledgeable adviser and consultant for your legal situation

Naše služby

CEník

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem. Není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) o mimosmluvní odměně.

Mimosmluvní odměna může být sjednána ve formě:

- hodinové sazby,

- sazby za jednotlivé právní úkony,

- paušální sazbou za případ či za určité období.